Alex Mercatali Fotografie

Portfolio

News

Úvodná stránka [28]

Dátum zverejnenia / 2016 / December / 1

This gallery contains images for mature persons and\or adults. Not safe for works. Questa gallery contiene immagini di nudo / erotiche, consigliate ad un pubblico maggiorenne.

Vstupujete na stránku s erotickým a pornografickým obsahom, ktorý je určený pre plnoletých. Prevádzkovateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za použitie tohto obsahu. Každý musí pred vstupom súhlasiť so vstupom a vyhlásiť, že je plnoletý a vstupom na túto stránku neporušuje zákony svojej krajiny. Týmto preberá akúkoľvek zodpovednosť.

Povtrdzujem, že som bol kompletne informovaný o obsahu a zriekam sa akýchkoľvek sankcií voči prevádzkovateľovi a administrátorom tejto stránky. Prečítal som si pozorne odseky vyššie a elektronicky potvrdzujem svoj súhlas kliknutím na tlačidlo odpovedajúcemu môjmu veku.

... a čestne vyhlasujem, že :
- som starší ako 18 rokov a som plnoletý podľa zákonov mojej krajiny.
- bol som varovaný, že táto galéria obsahuje pornografický a erotický obsah.
- zákony mojej krajiny mi umožňujú prehliadať takýto obsah.
... a čestne vyhlasujem, že :
- mám 16 alebo 17 rokov.
- bol som varovaný, že táto galéria obsahuje pornografický a erotický obsah.
- zákony mojej krajiny mi umožňujú prehliadať takýto obsah.
alebo sa prihlásiť

Avviso diritti d'autore

Tutte le immagini presenti © Alex Mercatali, vietata la riproduzione/uso se non precedentemente autorizzati.